Technické údaje k svářecím svorníkům

Informace k materiálům, rozměrům a svářecím metodám našich svorníků

Nelegovaná stavební ocel

KÖCO-svařovací svorníky z nelegované stavební oceli jsou vyhotoveny z S235 podle EN 10025:2005 s dodatečným požadavkem na obsah uhlíku, stupeň čistoty, velikost zrna a vlastnosti povrchu. Díky tomu je tento materiál obzvláště vhodný pro použití při svorníkovém sváření. Pomocí lisování materiálu za studena se zvyšuje mez kluzu a pevnost; vzniká výhodný průběh vlákna. Svářecí svorníky od KÖCO
U svorníku se závitem, kolíků, čepů s vnitřním závitem a podobných výrobků zaručujeme třídu pevnosti 4.8 podle DIN(ČSN) EN ISO 898-1: Pevnost v tahu Rm ≥ 420 /mm² mez kluzu Rel ≥ 340 /mm² protažení při přetržení A5 ≥ 14%
Hlavové svorníky jsou vyráběny z materiálu S235J2+C450 podle EN 10025:2005 a jsou dodávány s následujícími mechanickými vlastnostmi: Pro ocelové zabudovatelné díly s navařenými KÖCO-hlavovými svorníky je vydáno Evropské technické povolení ETA-03/0039 z 18.11.2008 Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Pevnost v tahu Rm ≥ 450 N/mm² Mez kluzu Rel ≥ 350 N/mm² protažení při přetržení A5 ≥ 15% zkouška vrubové houževnatosti 27J při –20°

Nerezové oceli

KÖCO-svorníky se závitem, kolíky, čepy s vnitřním závitem a podobné výrobky dodáváme z materiálu A2-50 podle DIN (ČSN) EN ISO 3506-1. KÖCO-svorníkové svařování z jiných rzi a kyselinám odolných ocelí jako 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4404 jsou na požádání v různách třídách pevnosti. Pevnost v tahu Rm ≥ 500 /mm² mez tahu Rp0,2 ≥ 210 /mm² protažení při přetržení A5 ≥ 25%
Hlavové svorníky z nerezové oceli se skládají z materiálu 1.4301 podle EN 10088:1995 s následujícími mechanickými vlastnostmi: Pro ocelový zabudovatelný díl z nerezové oceli s navařenými KÖCO-hlavovými svorníky je vydáno Evropské technické povolení ETA-03/0039 z 18.11.2008 Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Žáruvzdorné KÖCO-svářecí svorníky jsou vyhotoveny z materiálů 1.4713, 1.4742, 1.4762, 1.4828, 1.4841, 2.4851 oder 2.4856. Jiné materiály na požádání. Pevnost v tahu Rm 540-780 N/mm² mez tahu Rp0,2 ≥ 350 N/mm²
Hlavové svorníky od KÖCO

Další informace

 • Rozměry svorníků:
  Jmenovitá délka je všeobecně ta délka „po svařování“, svorníky jsou při dodání dlouhé od 1 do 5 mm. (Výjimku tvoří KÖCO-kotlové trny KKS a KÖCO- vyduté kolíky KHS). Tím je možná kontrola svářecích parametrů na základě měření délky po sváření.
 • Závity:
  Závity svorníků KÖCO jsou válcovány za studena a odpovídají ČSN 13-20, tolerance 6g. Speciální závity na žádost.
 • Tavidlo:
  KÖCO-svářecí svorníky pro svorníkové svařování s keramickým kroužkem jsou podle svářečsko-technických požadavků opatřeny hliníkovou příměsí, která usnadňuje zapalování oblouku, stabilizuje ho a dezoxiduje tavní lázeň. Správné dávkování je zásadní pro bezchybné svářecí výsledky.
 • Povrchová ochrana:
  Pokud neobjednáte jinak, dodáváme svářecí svorníky KÖCO metalické. Výroba na lisu pro svařování za studena vyžaduje krycí vrstvu drátu, která zůstane zachována na těle svorníku, ale nepoškodí svařitelnost. Materiál a povrchová ochrana jsou zakódovány na posledních třech místech čísla artiklu podle tabulky: (Výňatek)

  Při pozinkování je krycí vrstva na svařovací špici odstraněna, aby se předešlo znečištění tavné lázně.
 • Keramické kroužky:
  Při svorníkovém svařování s keramickým kroužkem může být kroužek použit pouze jednou. Svorníky jsou obecně dodávány společně s potřebným keramickým kroužkem. Keramické kroužky nejsou dodávány bez svorníků.
 • Výronek:
  Při svařování svorníku vzniká při přechodu z polotovaru na svorník tavná lazeň, jejíž rozměr závisí na svářecích parametrech a použitém keramickém kroužku. V této oblasti nesmí být použit např. závit.
 • Příklad objednávky:
  KÖCO-svorník se závitem PD M 20 x 100, materiál 4.8, svařitelný, bez povrchové úpravy: číslo výrobku 001-0487-001, keramický kroužek PF 20. Pro jiné materiály a krycí vrstvy musí být změněny poslední tři čísla výrobku podle výše uvedené tabulky.

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

23.-.26.5.2017

MSV 2017

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více