Technické údaje k svářecím svorníkům

Informace k materiálům, rozměrům a svářecím metodám našich svorníků

Nelegovaná stavební ocel

KÖCO-svařovací svorníky z nelegované stavební oceli jsou vyhotoveny z S235 podle EN 10025:2005 s dodatečným požadavkem na obsah uhlíku, stupeň čistoty, velikost zrna a vlastnosti povrchu. Díky tomu je tento materiál obzvláště vhodný pro použití při svorníkovém sváření. Pomocí lisování materiálu za studena se zvyšuje mez kluzu a pevnost; vzniká výhodný průběh vlákna. Svářecí svorníky od KÖCO
U svorníku se závitem, kolíků, čepů s vnitřním závitem a podobných výrobků zaručujeme třídu pevnosti 4.8 podle DIN(ČSN) EN ISO 898-1: Pevnost v tahu Rm ≥ 420 /mm² mez kluzu Rel ≥ 340 /mm² protažení při přetržení A5 ≥ 14%
Hlavové svorníky jsou vyráběny z materiálu S235J2+C450 podle EN 10025:2005 a jsou dodávány s následujícími mechanickými vlastnostmi: Pro ocelové zabudovatelné díly s navařenými KÖCO-hlavovými svorníky je vydáno Evropské technické povolení ETA-03/0039 z 18.11.2008 Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Pevnost v tahu Rm ≥ 450 N/mm² Mez kluzu Rel ≥ 350 N/mm² protažení při přetržení A5 ≥ 15% zkouška vrubové houževnatosti 27J při –20°

Nerezové oceli

KÖCO-svorníky se závitem, kolíky, čepy s vnitřním závitem a podobné výrobky dodáváme z materiálu A2-50 podle DIN (ČSN) EN ISO 3506-1. KÖCO-svorníkové svařování z jiných rzi a kyselinám odolných ocelí jako 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4404 jsou na požádání v různách třídách pevnosti. Pevnost v tahu Rm ≥ 500 /mm² mez tahu Rp0,2 ≥ 210 /mm² protažení při přetržení A5 ≥ 25%
Hlavové svorníky z nerezové oceli se skládají z materiálu 1.4301 podle EN 10088:1995 s následujícími mechanickými vlastnostmi: Pro ocelový zabudovatelný díl z nerezové oceli s navařenými KÖCO-hlavovými svorníky je vydáno Evropské technické povolení ETA-03/0039 z 18.11.2008 Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Žáruvzdorné KÖCO-svářecí svorníky jsou vyhotoveny z materiálů 1.4713, 1.4742, 1.4762, 1.4828, 1.4841, 2.4851 oder 2.4856. Jiné materiály na požádání. Pevnost v tahu Rm 540-780 N/mm² mez tahu Rp0,2 ≥ 350 N/mm²
Hlavové svorníky od KÖCO

Další informace

 • Rozměry svorníků:
  Jmenovitá délka je všeobecně ta délka „po svařování“, svorníky jsou při dodání dlouhé od 1 do 5 mm. (Výjimku tvoří KÖCO-kotlové trny KKS a KÖCO- vyduté kolíky KHS). Tím je možná kontrola svářecích parametrů na základě měření délky po sváření.
 • Závity:
  Závity svorníků KÖCO jsou válcovány za studena a odpovídají ČSN 13-20, tolerance 6g. Speciální závity na žádost.
 • Tavidlo:
  KÖCO-svářecí svorníky pro svorníkové svařování s keramickým kroužkem jsou podle svářečsko-technických požadavků opatřeny hliníkovou příměsí, která usnadňuje zapalování oblouku, stabilizuje ho a dezoxiduje tavní lázeň. Správné dávkování je zásadní pro bezchybné svářecí výsledky.
 • Povrchová ochrana:
  Pokud neobjednáte jinak, dodáváme svářecí svorníky KÖCO metalické. Výroba na lisu pro svařování za studena vyžaduje krycí vrstvu drátu, která zůstane zachována na těle svorníku, ale nepoškodí svařitelnost. Materiál a povrchová ochrana jsou zakódovány na posledních třech místech čísla artiklu podle tabulky: (Výňatek)

  Při pozinkování je krycí vrstva na svařovací špici odstraněna, aby se předešlo znečištění tavné lázně.
 • Keramické kroužky:
  Při svorníkovém svařování s keramickým kroužkem může být kroužek použit pouze jednou. Svorníky jsou obecně dodávány společně s potřebným keramickým kroužkem. Keramické kroužky nejsou dodávány bez svorníků.
 • Výronek:
  Při svařování svorníku vzniká při přechodu z polotovaru na svorník tavná lazeň, jejíž rozměr závisí na svářecích parametrech a použitém keramickém kroužku. V této oblasti nesmí být použit např. závit.
 • Příklad objednávky:
  KÖCO-svorník se závitem PD M 20 x 100, materiál 4.8, svařitelný, bez povrchové úpravy: číslo výrobku 001-0487-001, keramický kroužek PF 20. Pro jiné materiály a krycí vrstvy musí být změněny poslední tři čísla výrobku podle výše uvedené tabulky.

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více