Hlavové svorníky ve spřažených konstrukcích

Celosvětově první hlavové svorníky s označením CE

Hlavové svorníky CE ozna?ení

Již desetiletí se KÖCO specializuje na výrobu hlavových svorníků pro spřaženou konstrukci.

Od zákazníků jsou vždy znovu žádány, nyní je stav takový:
KÖCO-hlavové svorníky jsou CE-certifikované!
KÖCO je celosvětově první výrobce hlavových svorníků se značkou CE!

Tím KÖCO vyhověl často projevenému přání zákazníků. KÖCO-hlavové svorníky splňují požadavky směrnice pro stavby a konstrukce (BPR 89/106/EWG, změneny směrnicí 93/68/EWG a nařízením (EG) Nr. 1882/2003).

Výhody spřažené kostrukce jsou zřejmé

  • Vysoká odolnost vůči zátěži u nižších konstrukčních výšek (důležité u patrových konstrukcích)
  • U mostů s rozpětím od ca. 40 do 80 m je často nejekonomičtějším řešením
  • Velké rozpětí možné, velké prostory bez sloupů (důležité např. u parkovišť)
  • Vysoká pružnost konstrukce, výhodná při seismologickém zatížení
  • Jednoduchá proměnlivost instalací díky svorkovému spojení ocelových nosníků
  • Dobrá požární ochrana díky ocelovým nosičům s ochranným obalem nebo nosníkům s betonovou komorou
  • Rychlá montáž jako u standardní ocelové konstrukce, ocelová kostra slouží jako pracovní plocha
  • Jednoduchá demontáž, ocel a beton se dají snadno oddělit.
  • Spolehlivé spojení oceli a betonu pomocí osvědčených a standardizovaných, celoplošně zavařených hlavových svorníků

Typické použití KÖCO-hlavových svorníků

Spřažená konstrukce

Spřažená konstrukce

Spřažená konstrukce

technika průvarového svařování

výškové stavby

další

Ocelové zakotvení - kotvící desky

Spřažené mosty

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více