svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem

Detaily k naší svářecí technice

KÖCO svá?ecí svorník

Metoda svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s ochranným plynem je vhodná pro svorníky s průměrem od 3 do 12(16) mm.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáků svorníků svářecí pistole a je nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitlačen k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne.

Pro dobrou ochranu plynu je nezbytný vhodný přístroj. Plynová komora musí být nahoře na držáku svorníku utěsněna pomocí gumové manžety. Dole na výrobku musí plyn odcházet postranními štěrbinami.

Průběh u svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s ochranným plynem

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy svorníkové svařování s ochranným plynem
Minimální tloušťka plechu t 1/8 d
Maximální průměr svorníku d při sváření v různých pozicích 12(16)  ↓
6  ←
8  ↑
Vhodé povrchy¹) čistý kov, tenké okuje, zaručeně svařitelná barva, nalétová rez, mírné zamaštění, pozink
Nevhodné povrchy¹) uvolněné vměstky, silná rez, silné nánosy barvy
Běžná použití svorníky mezi M 6 a M 12 ve svislé poloze, zvlášt u automatizovaných procesů

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmíny musí mít v každém případě odzkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

23.-.26.5.2017

MSV 2017

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více