svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem

Detaily k naší svářecí technice

KÖCO svá?ecí svorník

Metoda svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s ochranným plynem je vhodná pro svorníky s průměrem od 3 do 12(16) mm.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáků svorníků svářecí pistole a je nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitlačen k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne.

Pro dobrou ochranu plynu je nezbytný vhodný přístroj. Plynová komora musí být nahoře na držáku svorníku utěsněna pomocí gumové manžety. Dole na výrobku musí plyn odcházet postranními štěrbinami.

Průběh u svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s ochranným plynem

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

svorník pro zdvihové přivařování sochranným plynem - krok5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy svorníkové svařování s ochranným plynem
Minimální tloušťka plechu t 1/8 d
Maximální průměr svorníku d při sváření v různých pozicích 12(16)  ↓
6  ←
8  ↑
Vhodé povrchy¹) čistý kov, tenké okuje, zaručeně svařitelná barva, nalétová rez, mírné zamaštění, pozink
Nevhodné povrchy¹) uvolněné vměstky, silná rez, silné nánosy barvy
Běžná použití svorníky mezi M 6 a M 12 ve svislé poloze, zvlášt u automatizovaných procesů

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmíny musí mít v každém případě odzkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více