Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem

Naše svářecí technika vysvětlena do detailu

Svorníkové sva?ování s keramickým kroužkem

Metoda svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s keramickým kroužkem je vhodná pro svorníky s průměrem 3-25 mm při proudu do cca 3000 A a době sváření do 3000 ms.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáku svorníků svářecí pistole, je popřípadně vybaven keramickým kroužkem a nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitlačen k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne. U svařovacího svorníku přes 10mm je často jako ochrana použit keramický kroužek. Je použit právě pro jedno svařování a po něm odstraněn.

Průběh postupu u svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s keramickým kroužkem

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy Svorníkové svařování s keramickým kroužkem
Nejmenší tloušťka plechu t 1/4 d
Maximální průměr svorníku d při svařování v různýc pozicích 25  ↓
16  ←
20  ↑
Vhodné povrchy¹) čistý kov, tenké okuje, zaručeně svařitelná barva, náletová rez, mírné zamaštění
Nevhodné povrchy¹) zárový zinek, uvolněné vměstky, silná rez, silné vrstvy barvy
Obvyklá použití svorníky přes 8 mm ø v kovovýrobě, kontejnerové a lodní konstrukce na hrubě očištěných plochách, hluboký průvar, vhodný pro stavby

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmínky musí mít v každém případě přezkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

23.-.26.5.2017

MSV 2017

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více