Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem

Naše svářecí technika vysvětlena do detailu

Svorníkové sva?ování s keramickým kroužkem

Metoda svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s keramickým kroužkem je vhodná pro svorníky s průměrem 3-25 mm při proudu do cca 3000 A a době sváření do 3000 ms.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáku svorníků svářecí pistole, je popřípadně vybaven keramickým kroužkem a nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitlačen k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne. U svařovacího svorníku přes 10mm je často jako ochrana použit keramický kroužek. Je použit právě pro jedno svařování a po něm odstraněn.

Průběh postupu u svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním s keramickým kroužkem

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy Svorníkové svařování s keramickým kroužkem
Nejmenší tloušťka plechu t 1/4 d
Maximální průměr svorníku d při svařování v různýc pozicích 25  ↓
16  ←
20  ↑
Vhodné povrchy¹) čistý kov, tenké okuje, zaručeně svařitelná barva, náletová rez, mírné zamaštění
Nevhodné povrchy¹) zárový zinek, uvolněné vměstky, silná rez, silné vrstvy barvy
Obvyklá použití svorníky přes 8 mm ø v kovovýrobě, kontejnerové a lodní konstrukce na hrubě očištěných plochách, hluboký průvar, vhodný pro stavby

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmínky musí mít v každém případě přezkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více