Krátkodobé svorníkové svařování

Technika našich svářecích metod v detailu

KÖCO svorníky se závitem

Metoda krátkodobého svorníkového svařování je vhodná u slabých plechů pro svorníky s průměrem od 3 do 12 mm. Minimální tloušťka plechu činí přitom 1/8 průměru svorníku.

Je docíleno mělkého průvaru ve výrobku. Proto je tato technika používána především ke svařování svorníků na tenkém plechu.Obvykle jsou použity svorníky s přírubou a plochou kuželovou špičkou bez hlinikové kuličky.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáků svorníků svářecí pistole a nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitisknut k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne.

Průběh postupu u krátkodobého svorníkového svařování

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy Krátkodobé svorníkové svařování
Minimální tloušťka plechu t 1/8 d
Maximální průměr svorníků d při sváření v různých pozicích 12  ↓
8  ←
10  ↑
Vhodné povrchy ¹) čistý kov, tenké okuje, náletová rez, lehké zamaštění, pozink
Nevhodné porchy¹) volné vměstky, silná rez, organické nečistoty
Jiné použití svorníky od 5 do 10mm ø bez ochrany tavné lázně při zanedbatelném a s ochranným plynem při vysokém požadavku na tvar a vzhled výronku

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmíny musí mít v každém případě přezkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

23.-.26.5.2017

MSV 2017

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více