Krátkodobé svorníkové svařování

Technika našich svářecích metod v detailu

KÖCO svorníky se závitem

Metoda krátkodobého svorníkového svařování je vhodná u slabých plechů pro svorníky s průměrem od 3 do 12 mm. Minimální tloušťka plechu činí přitom 1/8 průměru svorníku.

Je docíleno mělkého průvaru ve výrobku. Proto je tato technika používána především ke svařování svorníků na tenkém plechu.Obvykle jsou použity svorníky s přírubou a plochou kuželovou špičkou bez hlinikové kuličky.

Obecně je plusový pól zdroje proudu připevněn na výrobek. Svorník je vsunut do držáků svorníků svářecí pistole a nasazen na výrobek.

Na začátku svářecího procesu je svorník nadzdvihnut pomocí zdvihového mechanismu a nejdříve je zapálen pomocný oblouk (řídící oblouk) elektrického proudu, potom je zapálen hlavní oblouk mezi špičkou svorníku a výrobkem. Hlavní oblouk elektrického proudu musí být v souladu s průměrem svorníku. Povrch čela svorníku a naproti ležící výrobek jsou poté nataveny.

Po vypršení nastavené doby svařování je svorník přitisknut k výrobku a obě tavné zóny se spojí.
Poté je odpojen zdroj proudu, tavná zóna ztuhne a vychladne.

Průběh postupu u krátkodobého svorníkového svařování

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

Krátkodobé svorníkové svařování - KROK 5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Postupy Krátkodobé svorníkové svařování
Minimální tloušťka plechu t 1/8 d
Maximální průměr svorníků d při sváření v různých pozicích 12  ↓
8  ←
10  ↑
Vhodné povrchy ¹) čistý kov, tenké okuje, náletová rez, lehké zamaštění, pozink
Nevhodné porchy¹) volné vměstky, silná rez, organické nečistoty
Jiné použití svorníky od 5 do 10mm ø bez ochrany tavné lázně při zanedbatelném a s ochranným plynem při vysokém požadavku na tvar a vzhled výronku

¹) Zde mohou být umístěny pouze obecné odkazy bez záruky. Podmíny musí mít v každém případě přezkoušeny. V zásadě stoupají nároky na čistotu s narůstající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých plochách.

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více