Metody svorníkového svařování

Technika elektrického oblouku svorníkového svařování

Obloukové svorníkové svařování, zkráceně svorníkové svařování je metoda obloukového svařování.
Mezi svorníkem a polotovarem se vytvoří oblouk, který oba díly nataví.
Po uplynutí doby sváření se svorník ponoří do taveniny, svářecí proud
se vypne a tavenina zchladne.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 1

KROK 1

Svorník je nasazen na výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 2

KROK 2

Svorník je pod proudem nadzdvižen , tím vzniká elektrický oblouk.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 3

KROK 3

Světelný oblouk nataví svorník a výrobek.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 4

KROK 4

Svorník se ponoří do taveniny.

Svorník pro zdvihové přivařování s keramickým kroužkem - krok 5

KROK 5

Vzniklo celoplošné spojení.

Výhody KÖCO-techniky svorníkového svařování

S KÖCO-technikou svorníkového svařování budou bleskově a celoplošně navařeny svorníky se závitem, kolíky, čepy s vnitřním závitem, hlavové svorníky upevňovací díly atd. s průměrem 2 – 25 mm na plechy, trubky, profily atd.

Výhody jsou jasné:

 • Stavební díl může být přístupný pouze z jedné strany
 • Odpadá vrtání, u tlakových nádob k netěsnostem
 • Vysoká spolehlivost pomocí celoplošného spojení
 • Vysoká produktivita díky extrémně krátké době svařování
 • Možné různé kombunace materiálů
 • Zanedbatelná deformaci díky nepatrnému vnesenému teplu
 • Minimální nebo žádné poškození zadní strany
 • Jednoduchá obsluha skrze zaškolených pracovníků
 • Mezinárodní normy: EN ISO 14555 a EN ISO 13918
 • Hlavové svorníky s Evropským technickým povolením ETA-03/0039
 • Inovativní přístroje pro svorníkové svařování a svařovací svorníky vlastní výroby


Rozlišujeme mezi následujícími postupy

Svorníkové svařování se zdvihovým zapalováním

s keramickým kroužkem

Více

Svorníkové svařování se zdvihovým zapalováním

s ochranným plynem

Více

Krátkodobé
svorníkové
svařování

bez nebo s ochranným plynem

Více

Svorníkové svařování
s hrotovým zapalováním


Více

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více