Euroblech 2010 - zpráva z veletrhu

Pro nás firmu Köster & Co byl 11. výstup na veletrhu na 21. mezinárodním technologickém veletrhu, EUROBLECH 2010, velkým úspěchem.

Vedle známých a osvědčených přístrojů pro svorníkové svařování stavební řady INOTOP, Inverter a KST jsme prezentovali nově vytvořené stavební řady ELOTOP. S nadšením a zájmem sledovali návštěvníci ELOTOP 3010 v praxi skrze svářecí představení s KÖCO hlavovými svorníky SD 25x525.

Zákazníky, kteří umí používat techniku svorníkového svařování, ale nevystačí se standardizovanou pevností 4.8 pro svorníky se závitem, informoval Köster o bezproblémovém použití materiálu K 800 a jeho výhodách.


Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více