KÖCO filozofie a hodnoty

Jsme nejlepší v oblasti svorníkového svařování

Pohání nás spolehlivé inovace

Vytvořte si již dnes s řešením výrobků od KÖCO budoucnost. Mumbai, Londýn, Šanghaj nebo Moskva - naše svorníky a svorníkové svařování se využívají všude ve světě, kde je požadováno spolehlivé spojení. Jsme Vaším partnerem ve svorníkovém svařování a nastavujeme celosvětové standardy. Spolehlivé inovace jsou podkladem pro odpovídající řešení. S vlastními vývoji v oblasti materiálu, tvářecí techniky a techniky svorníkového svařování řešíme problémy s technickým upevněním našich zákazníků v různých odvětvích.

Ve spolupráci s externími partnery z oblasti průmyslu a výzkumu realizujeme řešení, která se osvědčí v praxi.

Díky našemu spolehlivému základu technického know-how a odvaze k inovacím vytváříme spolehlivá a účinná řešení.

Podívejte se na brožuru hodnot našeho podnikání

VYZNAČUJEME SE JISTOTOU

Na naše produkty musí být spoleh. Této zodpovědnosti jsme si vědomi. Zaručujeme nezbytnou jistotu pomocí dalekosáhlého materiálního, produktového a procesního know-how. Abyste měli jistotu, že budou použity správné KÖCO výrobky pro příslušné použití, poskytneme Vám rádi technickou podporu na místě. Tak získáte ne ledajaké, nýbrž nejlepší řešení.

Když jde o jistotu, neděláme nic napůl. Vše, co opustí náš podnik, podléhá přísné kvalitativní kontrole. Veškeré výrobky odpovídají národním a mezinárodním normám. Jako na partnera našich zákazníku se na nás můžete spolehnout – nyní a také v budoucnosti!

Jistota u KÖCO znamená také, že Vás svými dlouholetými zkušenostmi v oboru podporujeme a nabízíme Vám přidanou hodnotu převyšující vlastní výrobek. "

Podívejte se na brožuru hodnot našeho podnikání

ZVĚDAVOST VYTVÁŘÍ ZÁŽITKY

Inovace nepřichází náhodou. Jsou výsledkem naší kontinuální práci v oblasti vývoje. Jsme neustále otevření novinkám a nezastavujeme se před žádnou výzvou. Neboť ten, kdo chce vždy být o krok napřed, musí myslet a jednat nejen s ohledem na řešení, ale musí mít také odvahu jít novou cestou. Otevíráme nové trhy a možnosti využití našich výrobků.

Naše výrobky a servis neustále dále rozvíjíme. Jako zákazníci profitujete z naší ambice vypracovat stále lepší řešení.

Podívejte se na brožuru hodnot našeho podnikání

BEST-IN-CLASS definuje budoucnost

Právě při náročných projektech se ukazuje, kdo je mistrem svého oboru. Být nejlepším v oboru je naším požadavkem, který dokazujeme stávajícími produkty. To je také hnací silou pro náš další podnikatelský rozvoj.

Naším měřítkem je spokojenost zákazníka. Našim cílem je být společně s Vámi ne lepšími, ale nejlepšími. Budoucnost patří tomu, kdo se drží na špici a neustále se rozvíjí.

Být nejlepším v oboru pro nás znamená, že nás můžete posuzovat podle našich slibů. Spolupráce s KÖCO znamená partnerství bez kompromisů a jistotu bez škrtů.

Podívejte se na brožuru hodnot našeho podnikání

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více