KÖCO znamená spolehlivé svorníkové svařování

technické informace, které udělají Vaši svařovací techniku ještě spolehlivětší

Svorníkové svařování ve shodě s DIN (ČSN) EN ISO 14555

Obloukové svorníkové svařování je metoda obloukového svařování. Konce svorníků a základní materiál jsou nataveny krátkodobě hořícím obloukem a poté spojeny nepatrnou silou. K dosažení bezchybného výsledku musí být vhodný nejen materiál, povrch a přístroj, ale musí být také koordinovány elektrické procesy s mechanickým pohybem.

Spolehlivé svorníkové svařování v dílnách a na stavbách podle mezinárodních soupisů pravidel

Obloukové svorníkové svařování je metoda obloukového svařování. Konce svorníků a základní materiál jsou nataveny krátkodobě hořícím obloukem a poté spojeny nepatrnou silou. K dosažení bezchybného výsledku musí být vhodný nejen materiál, povrch a přístroj, ale musí být také koordinovány elektrické procesy s mechanickým pohybem.

Obloukové svorníkové svařování - spolehlivé také u tenkých potažených plechů?

Pro svorníkové svařováné tenkých plechů (zde tloušťka plechu od cca 0,5 do 2,75 mm) jsou vhodné pouze metody svařování, které prokazují nepatrný průvar. Obecně jsou svářeny svorníky do 8 mm, nejčastěji ale od 3 do 6 mm. V sériových, zvláště pak v masových vyhotoveních (např. bílé zboží, komponenty pro dopravní prostředky) jsou stále více používány potažené plechy.

Svorníkové svařování ve stavebnictví

Hlavové svorníky podle DIN (ČSN) EN ISO 13918 nacházejí široké využití, především v spřažené konstrukci mostů, parkovacích budovách, průmyslových a správních budov. Vytvářejí spojení mezi ocelovým nosníkem a betonovou plochou, které tak spolupracují. Nabízí výhody v podobě kompaktní a pevné konstrukce, jednoduché požární ochrany s vybetonovanou komorou a rychlé navaření hlavových svorníků. Vyměřovacími a výrobními základy jsou příslušné normy, dnes obzvláště Eurocode 4.

Navařené hlavové svorníky podle Eurocode 4

Hlavové svorníky podle DIN (ČSN) EN ISO 13918 nacházejí využitím mimo jiné u mostů. Vytvářejí spojení mezi ocelovým nosníkem a betonovou plochou, které tak na sebe vzájemně působí. Nabízí výhody v podobě kompaktní a pevné konstrukce, jednoduché požární ochrany s vybetonovanou komorou a rychlé navaření hlavových svorníků. Vyměřovacími a výrobními základy jsou příslušné normy, dnes obzvláště Eurocode 4.

Rozšířené zajištění kvality u svorníkového svařování se zdvihovým zapalováním

Svorníkové svařování se zdvihovým zapalováním má již spoustu let své místo při navařování hlavových svorníků ve spřažené konstrukci a při výrobě ocelových zabudovatelných dílů v masivních stavbách. Jeho velkými výhodami jsou vysoká ekonomičnost a spolehlivost. Dobře vykonané svorníkové svařování je více zatížitelné než svorník nebo základní materiál.

KÖCO spřažená konstrukce

Výhodné a inovativní stavby se často vyznačují ideálními kombinacemi různých stavebních látek. Příznivé vzájemné působení oceli s vysokou pevností v tahu a pružností a betonem s vysokou pevností v tlaku a dobrou odolností proti korozi je u masivních staveb už dlouho známé. Ve spřažené konstrukci se nyní daří spojovat pozitivní vlastnosti ocelových a masivních staveb, aniž by bylo nutné brát v potaz jejich nevýhody

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více