Firma

Fakturační data:

Adresa Köster CZ s.r.o.
Nádražní 235
542 01 Žacléř
Telefon
Fax
Gsm
+420 499 776 165
+420 499 876 632
+420 739 679 432
E-Mail koster[at]koster.cz
Jednatel

IČO

DIČ

Zápis do Obchodního rejstříku:
Ing. Michal Schubert

48168751

CZ48168751

Krajský soud v Hradci Králové
oddíl C, vložka 4079

Právní upozornění

Redakce
Za obsahy zveřejněné na této domovské stránce je Köster & Co. GmbH, pokud máte dotazy ohledně obsahu, obraťte se prosím na naši centrálu v Ennepetalu.

Obsah nabídky webu
Köster & Co. GmbH se stará o správnost a aktualitu informací poskytnutých na této internetové prezentaci. Přesto nelze vyloučit chyby a nejasnosti. Köster & Co. GmbH proto nepřebírá zodpovědnost za aktualitu, správnost, úplnost nebo kvalitu předložených informací. Za škody materiálního či nemateriálního rázu, které byly přímo či nepřímo způsobeny použitím či nepoužitím nabízených informací, popř. použitím chybných či neúplných Köster & Co. GmbH neručí. To samé platí pro bezplatná data připravená ke stažení. Köster & Co. GmbH si vyhrazuje, části internetové nabídky nebo souhrnné nabídky, změnit, doplnit, smazat nebo dočasně či definitivně přerušit zveřejnění bez předchozího oznámení.

Externí odkazy a linky
Zároveň nepřebíráme odpovědnost za cizí obsahy, které například pomocí přímých či nepřímých odkazů (např. tzv. linky) odkazující na jiné nabídky, například seznámení s protiprávním popř. trestním obsahem. Cizí obsahy jsou označeny vhodným způsobem. Köster & Co. GmbH nemá žádný vliv na cizí obsahy a nepovažuje tyto obsahy za vlastní. Köster & Co. GmbH není seznámen s protiprávními nebo neslušnými obsahy na souvisejících stránkách cizích nabízek. Pokud se na těchto stránkách objeví protiprávní a neslušné obsahy, Köster & Co. GmbH se důrazně od těchto obsahů distancuje. Google Analytics. Tato webová stránka používá Google Analytics, službu internetové analýzy Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. Cookies, textová data, kterou jsou uložena ve Vašem počítači, a která umožňují analýzu používání webových stránek. Pomocí cookie vytvořené informace o Vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) jsou přeneseny na server Google v USA a zde jsou uloženy. Google použije tyto informace, aby vyhodnotil Vaše využití stránek, aby sestavil hlášení o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek, a aby dále přinesl služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google také popřípadě přenese tyto informace ke třetí osobě, jestliže je to ze zákona předepsané nebo pokud třetí osoba zpracovává tato data na nařízení Googlu. Google v žádném případě nespojí Vaši IP-adresu s jinými daty. Instalaci cookies můžete zamezit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi shromážděnými daty, které zpracuje Google výše uvedeným způsobem k výše uvedeným účelům.

Můžete zabránit shromažďování dat přes Google-Analytics do budoucnosti tím, že si nainstalujete deaktivační doplněk pro Vás prohlížeč.

Social Media Channels
The legal infos also apply to our Google+ Profile, our Youtube-Channel and our Xing-Profile.

 

Image sources
Köster & Co. GmbH 

 

 

Koncept & vytvoření
Programování a realizace

Fahrenheit GmbH
Lichtstraße 25
50825 Köln, Germany

Tel.: +49 221 570874-0
Fax: +49 221 570874-11
E-Mail: info(at)agentur-fahrenheit.de
www.agentur-fahrenheit.de

Kontakt

Máte dotazy?

navázat kontakt

KÖCO Media Center

objevte naše specifické výrobní informace

Více

KÖCO Videa

Objevte naše produkty und výrobky!

Dozvědět se více